Một góc nhìn khác về phong thủy

Một góc nhìn khác về phong thủy. Có 1 câu nói có thể chúng ta đã từng được nghe đến đó là “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” – nghĩa là “Thuận theo lẽ trời thì còn, nghịch theo lẽ trời thì không thể tồn tại”. Lẽ trời ở đây chính là các quy luật vận động của tự nhiên, vũ trụ.

Read more
Kts. Soát
Chat ngay