Bảng tra xem tuổi làm nhà năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032

Bảng tra xem tuổi làm nhà năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032.

Theo phong thủy thì việc làm nhà nên xem tuổi của chủ nhà với năm thi công để tránh vào 3 yếu tố: Kim Lâu, Hoàng Ốc và Tam Tai. Để cho việc xây cất được thuận lợi, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc thịnh vượng sau này. (xem ý nghĩa Kim Lâu, Hoàng Ốc và Tam Tai phía cuối trang)

*Tra năm sinh (âm lịch) làm nhà đẹp:
-Năm 2020: 1951-1954-1960-1963-1978-1987-1990-1996
-Năm 2021: 1952-1954-1955-1964-1970-1979-1982-1988-1991-2000
-Năm 2022: 1953-1955-1962-1965-1971-1983-1989-1998
-Năm 2023: 1954-1957-1963-1966-1981-1990-1993-1999-2002
-Năm 2024: 1955-1957-1958-1967-1973-1982-1985-1991-1994-2003
-Năm 2025: 1950-1956-1958-1965-1968-1974-1986-1992-2001-2004
-Năm 2026 các tuổi đẹp: 1950-1957-1960-1966-1969-1984-1993-1996-2002-2005
-Năm 2027 các tuổi đẹp: 1952-1958-1960-1961-1970-1976-1985-1988-1994-1997
-Năm 2028 các tuổi đẹp: 1952-1953-1959-1961-1968-1971-1977-1989-1995-2004-2007
-Năm 2029 các tuổi đẹp: 1951-1953-1960-1963-1969-1972-1987-1996-1999-2005-2008
-Năm 2030 các tuổi đẹp: 1952-1955-1961-1963-1964-1973-1979-1988-1991-1997-2000-2009
-Năm 2031 các tuổi đẹp: 1955-1956-1962-1964-1971-1974-1980-1992-1998-2007-2010
-Năm 2032 các tuổi đẹp: 1954-1956-1963-1966-1972-1975-1990-1999-2002-2008-2011

Click chuột vào ảnh hoặc Save/tải ảnh về để xem rõ hơn:

Bảng tra tuổi làm nhà kim lâu, hoang ốc và tam tai năm 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

Ý NGHĨA: KIM LÂU, HOÀNG ỐC, TAM TAI
Kim Lâu:
Nam: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (Để tính tuổi xây nhà):
– Nếu dư 1 là phạm Kim Lâu thân (gậy hại cho người chủ)
– Nếu dư 3 là phạm Kim Lâu thê (gây hại cho vợ người chủ)
– Nếu dư 6 là phạm Kim Lâu tử (gây hại cho con người chủ)
– Nếu dư 8 là phạm Kim Lâu súc (gây hại cho vật nuôi trong nhà).

Nữ: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (tính tuổi lấy chồng).
Tóm lại: Các tuổi Kim Lâu cần tránh:
12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.

Tam Tai:
– Người chủ nhà tuổi Thân – Tí – Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần – Mão – Thìn
– Người chủ nhà tuổi Dần – Ngọ – Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân – Dậu – Tuất
– Người chủ nhà tuổi Tỵ – Dậu – Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi – Tí – Sửu
– Người chủ nhà tuổi Hợi – Mão – Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ – Ngọ – Mùi.

Hoàng Ốc:
Các tuổi Hoàng Ốc cần nên tránh:
12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.
Hoàng Ốc: Hoang ốc là nhà hoang. Nhiều người cho rằng hạn Hoang Ốc không phải lớn nên vẫn có thể tiến hành xây cất, sửa chữa.

Kts. Soát
Chat ngay