Một góc nhìn khác về phong thủy

Một góc nhìn khác về phong thủy. Có 1 câu nói có thể chúng ta đã từng được nghe đến đó là “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” – nghĩa là “Thuận theo lẽ trời thì còn, nghịch theo lẽ trời thì không thể tồn tại”. Lẽ trời ở đây chính là các quy luật vận động của tự nhiên, vũ trụ.

Read more

Vị trí đặt thần tài để chiêu lộc làm ăn buôn bán chuẩn phong thuỷ

Vị trí đặt thần tài để chiêu lộc làm ăn buôn bán chuẩn phong thuỷ. Đa số mọi người thường nghĩ rằng chỉ cần chăm thắp hương, chăm cúng bái thì nhất định sẽ được thần linh ban lộc, nhưng thực ra vị trí đặt ban thần tài mới là việc cần được ưu tiên hàng đầu.

Read more
Kts. Soát
Chat ngay