Mạn đàm về Tam Sát

PHONG THỦY ĐÀM THIÊN THUYẾT ĐỊA LUẬN NHÂN – CHỦ ĐỀ TAM SÁT
**Đại Ngu hỏi Ba Phải: **Từ xưa tới nay tôi thường nghe nói rằng phái Tam hợp rất xem trọng “Thần sát”, họ cho rằng đây là những bí quyết rất quan trọng. Vậy “Thần sát” là gì? Phạm vào thì gặp họa gì? Huynh có thể cho Đệ biết lý lẽ được không?
– Ba Phải trả lời: Theo phái Tam hợp “Thần sát” có rất nhiều dạng. Nhưng liên quan đến phong thủy và trạch cát thì chủ yếu phải kể đến Tam sát, Ngũ hoàng đại sát, Thái tuế và Tuế phá. Phạm phải tất nhiên sẽ sinh tai họa, nhẹ thì bị thương tổn, nặng thì mất người.
**- Đại Ngu lại hỏi: **Tam sát mới nghe đã thấy ghê gớm! Vậy Huynh có thể nói riêng về trường hợp Tam sát cho Đệ rõ được không?
**- Ba Phải trả lời: **Tam sát bắt nguồn từ “Thiên quan ngũ hành” trong Hán thư. Không chỉ có phái Tam hợp mà cả phái Huyền không cũng xem trọng, coi đó là phép tắc cần phải theo mà chẳng rõ nguyên do. Thực ra Thân Tý Thìn, Tỵ Dậu Sửu, Dần Ngọ Tuất, Hợi Mão Mùi tức là khí biến hóa lớn lao của Khảm Đoài Ly Chấn. Từ đó suy ra Tam sát là có căn cứ để theo.
**- Đại Ngu lại hỏi Địa Sư: **Thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ thêm về Tam sát đi thầy?
**- Địa Sư trả lời: **Theo Dịch lý thì Tam sát tức là Sát khí theo nhị hợp, tam hợp cục và tương hội cục. Khí thì sinh ra ở quái, không rõ những điều phụ thuộc của Mậu Kỷ thì sẽ không rõ sự tiêu trưởng của âm dương. Không biết sự vận hành của Càn Khôn Cấn Tốn thì sẽ không hiểu được sự biến hóa của âm dương. Con người phạm vào cơ chế vận hành của nó thì ứng theo nó mà chịu ảnh hưởng. Căn nguyên của chúng là ở đâu, chính ở Tam hợp vậy. Các Tam hợp này đều căn cứ vào Tứ duy để xoay chuyển, mà nguồn gốc của nó phát sinh từ sự tương sinh với phương vị cách đó 8 vị trí.


Tam hợp viết rằng năm tháng Thân Tý Thìn sát ở Nam. Tại sao vậy? Thân là dương, mà dương đi thuận, trong chi có tàng chứa Canh Nhâm, tức cách 8 vị trí đến Nhâm. Nhâm là Dương thủy của cung Khảm tương hợp với Tý. Đây là nói về Tam hợp thủy cục Thân – Tý – Thìn, toàn bộ khí của nó tụ ở Khảm, vả lại âm dương còn tương chiến nên chí đại chí cương, có xung phạm cung đối là Ly vì vậy mà sinh ra sát. Không đụng chạm tới đối cung bị xung là hai bên phải trái của Ly, nhưng hai bên cũng bị nó khống chế, cho nên vào năm tháng Thân – Tý – Thìn thì sát ở ba phương Tỵ – Ngọ – Mùi là điều dễ hiểu. Các phương vị khác cũng luận tương tự như vậy.
**- Đại Ngu và Ba Phải đồng thanh: **Chúng con cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Những gì chưa rõ chúng con sẽ tiếp tục nhờ thầy giải đáp ạ.

(Mạn đàm về Tam Sát)

Kts. Soát
Chat ngay