Bắc Giang: Người dân khiếu nại Dự án Khu B KĐT Đình Trám – Sen Hồ, chính quyền vòng vo?

Trong các văn bản trả lời khiếu nại của người dân về Dự án Khu B KĐT Đình Trám – Sen Hồ do UBND huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang ban hành, đều cho rằng người dân khiếu nại vô căn cứ, nhưng hai cơ quan này lại không thể chứng minh những viện dẫn được đưa ra.

LTS: Chủ trương xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các khu đô thị đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực nhất định cho xã hội. Tuy nhiên, việc xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các khu đô thị đã bộc lộ nhiều bất cập khi nhà đầu tư chỉ chạy theo lợi nhuận còn nhà quản lý thì buông lỏng và bỏ mặc quyền lợi chính đáng của người dân khi thu hồi đất giao nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng.

Thực tế trên đang diễn ra tại huyện Việt Yên – Bắc Giang khi dự án Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ khiến dự án không thể triển khai đúng theo kế hoạch trong khi người dân vô cùng bức xúc.

Dự án Khu B KĐT Đình Trám - Sen Hồ 2
Một phần nội dung Quyết định Số: 211/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Như Đời sống Plus đã thông tin ở các kỳ báo trước, Dự án Khu B KĐT Đình Trám – Sen Hồ đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người dân mà nguyên nhân chủ yếu liên quan đến vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng.

Người dân đã có rất nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ. Để trả lời những thắc mắc của người dân, ngày 09/10/2017, UBND huyện Việt Yên đã ban hành văn bản Số 1646/UBND-TNMT Về việc trả lời đơn của ông Thân Thế Đọc và một số công dân thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, do Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ông Nguyễn Văn Phương ký.

Văn bản nêu: “Dự án Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ thuộc danh mục Nhà nước thu hồi đất. Vì vậy, đơn giá bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang (không có đất ở và kinh doanh dịch vụ) …”.

Theo lý giải của UBND huyện Việt Yên tại văn bản Số 1646/UBND-TNMT về Điểm 2, Điều 1 Quyết định Số: 211/QĐ-UBND thì: “Nội dung này là việc Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý bố trí một phần diện tích trong khu đô thị này để làm quỹ đất giao cho các hộ đã có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng khu công nghiệp Đình Trám, cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng và các công trình phụ trợ trước đó, không phải là bố trí đất dịch vụ để hỗ trợ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ”.

Sau này, trong Quyết định Số: 260/QĐ-UBND ngày 17/1/2018 của UBND huyện Việt Yên về việc giải quyết đơn khiếu nại của người dân lại tiếp tục lặp lại nội dung nêu trên.

Dự án Khu B KĐT Đình Trám - Sen Hồ 1
Khu đất dịch vụ dự kiến trả cho người dân bị thu hồi đất xây dựng Khu B KĐT Đình Trám – Sen Hồ,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Nếu đúng như nội dung nên trên (văn bản Số: 1646/UBND-TNMT của UBND huyện Việt Yên), thì văn bản nào của UBND tỉnh Bắc Giang hoặc văn bản nào nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nói về việc này? Tại sao trong hai Quyết định Số: 1881/QĐ-UBND và Số: 211/QĐ-UBND của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang không nêu rõ việc thu hồi đất của người dân trên địa bàn hai xã Hồng Thái và Hoàng Ninh có bố trí diện tích đất dịch vụ nhưng diện tích đó là để bố trí cho dự án khác?

Hơn nữa, chủ thể nêu trong hai Quyết định Số: 1881/QĐ-UBND và Số: 211/QĐ-UBND của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là Dự án Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ được xây dựng tại huyện Việt Yên. Quyết định đó hoàn toàn không nói tới bất kỳ dự án nào khác.

Do đó, nếu đúng và có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang như UBND huyện Việt Yên nêu trong văn bản Số 1646/UBND-TNMT ngày 09/10/2017 và 260/QĐ-UBND ngày 17/1/2018, thì nhất định phải ban hành một văn bản khác của UBND tỉnh nêu rõ việc sử dụng một phần đất trong dự án trên cho đối tượng nào và ở đâu; không thể trả lời một cách chung chung rằng : “…không phải là bố trí đất dịch vụ để hỗ trợ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ” như UBND huyện Việt Yên đã nêu.

Dự án Khu B KĐT Đình Trám - Sen Hồ
Ruộng lúa của người dân thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên trước khi bị cưỡng chế

Đối với UBND tỉnh Bắc Giang, trong Quyết định Số: 569/QD-UBND ngày 27/4/2018 (lần 2) về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiểm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, do bà Nguyền Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ban hành, có nêu:

“Việc ông Thân Thế Đọc và một số công dân đề nghị: Được giao đất ở, kinh doanh dịch vụ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ để thực hiện xây dựng Dự án Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ là không có cơ sở vì: Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài cho nhân dân”.

Tuy nhiên, Nghị định Số: 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 25 nêu: “Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi…”. Quyết định Số: 869/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang cũng quy định điều này.

Như vậy, thực tế là có quy định và hướng dẫn thực hiện nhưng UBND tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là cấp dưới là UBND huyện Việt Yên không thực hiện và hiện nay đang lảng tránh thực hiện.

Trong Quyết định Số: 569/QD-UBND ngày 27/4/2018 (lần 2) cũng nêu: “Ông Đọc và các công dân cho rằng Quyết định Số: 211/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận đầu tư Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ, huyện Việt Yên đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn có bố trí đất kinh doanh dịch vụ là không đúng.”

Nếu UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng nhân dân thắc mắc theo Quyết định Số: 211/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang là không đúng, vậy Quyết định Số: 211/QĐ-UBND nêu điều đó để làm gì hay quyết định này đã nêu sai?

Cách trả lời và việc làm của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang hiện đang đi ngược lại với chủ trương làm cho người dân có cuộc sống người tốt hơn trước và đảm bảo sinh kế lâu dài cho họ khi bị thu hồi đất để thực hiện các dự án mà các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã thực hiện thành công trước đây.

Mặt khác, với những gì đã nêu trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bắc Giang đối với Dự án Khu B KĐT Đình Trám – Sen Hồ, có thể nói rằng, đây là dự án mà Công ty Lam Sơn đầu tư làm phát sinh lợi nhuận để phục vụ lợi ích của chính Công ty Lam Sơn.

Dường như UBND tỉnh Bắc Giang và các cấp chính quyền đang tìm cách viện dẫn bằng các lý lẽ vòng vo và né tránh để bao biện cho việc làm thay doanh nghiệp khi đưa lực lượng đến cưỡng chế giải phóng mặt bằng như việc phá lúa non của bà con nhân dân thời gian vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay