Hình ảnh Bắc Giang hơn 100 năm trước ra sao

Hình ảnh Bắc Giang hơn 100 năm trước ra sao, mời các bạn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp được lưu lại. Trunց tâm thị xã Phủ Lạng Thương, cầu sắt Sông Thương, khυɴց ᴄảɴʜ nhộn nhịp ở nhà ga… là loạt ảnh tư liệu quý về Bắc Giang ᴛʜời thuộc địa.

Hình ảnh thị xã Phủ Lạng Thương in trên bưu thiếp cổ của Pháp, dấu bưu điện ghi năm 1908. Phủ Lạng Thượng là tên gọi cũ của tỉnh lỵ Bắc Giang, được đặt từ cuối thời Lê Trung Hưng.
Hình ảnh thị xã Phủ Lạng Thương in trên bưu thiếp cổ của Pháp, dấu bưu điện ghi năm 1908. Phủ Lạng Thượng là tên gọi cũ của tỉnh lỵ Bắc Giang, được đặt từ cuối thời Lê Trung Hưng.

Hình ảnh thị xã Phủ Lạng Thương in trên bưu thiếp cổ của Pháp, dấu bưu điện ghi năm 1908. Phủ Lạng Thượng là tên gọi cũ của tỉnh lỵ Bắc Giang, được đặt từ cuối thời Lê Trung Hưng.

Một con đường ở thị xã Phủ Lạng Thương năm 1910.
Một con đường ở thị xã Phủ Lạng Thương năm 1910.

Một con đường ở thị xã Phủ Lạng Thương năm 1910.

Quảng trường Chợ cũ ở Phủ Lạng Thương.
Quảng trường Chợ cũ ở Phủ Lạng Thương.

Quảng trường Chợ cũ ở Phủ Lạng Thương.

Khu vực trung tâm thị xã Phủ Lạng Thương khoảng năm 1910.
Khu vực trung tâm thị xã Phủ Lạng Thương khoảng năm 1910.

Khu vực trung tâm thị xã Phủ Lạng Thương khoảng năm 1910.

Cầu Phủ Lạng Thương (cầu sắt Sông Thương) - cây cầu đường sắt bắc qua sông Thương, nhìn từ bán đảo gần đó
Cầu Phủ Lạng Thương (cầu sắt Sông Thương) – cây cầu đường sắt bắc qua sông Thương, nhìn từ bán đảo gần đó

Cầu Phủ Lạng Thương (cầu sắt Sông Thương) – cây cầu đường sắt bắc qua sông Thương, nhìn từ bán đảo gần đó

Một hình ảnh khác về cầu Phủ Lạng Thương, Bắc Giang thời thuộc địa.
Một hình ảnh khác về cầu Phủ Lạng Thương, Bắc Giang thời thuộc địa.

Một hình ảnh khác về cầu Phủ Lạng Thương, Bắc Giang thời thuộc địa.

Ga Phủ Lạng Thương, nay là ga Bắc Giang.
Ga Phủ Lạng Thương, nay là ga Bắc Giang.

Ga Phủ Lạng Thương, nay là ga Bắc Giang.

Ga Phủ Lạng Thương khoảng năm 1900.
Ga Phủ Lạng Thương khoảng năm 1900.

Ga Phủ Lạng Thương khoảng năm 1900.

Trên sân ga Phủ Lạng Thương, khoảng năm 1921-1935. Năm 1962, thị xã Phủ Lạng Thương được đổi tên thành thị xã Bắc Giang, tỉnh lỵ của tỉnh Hà Bắc (gồm cả hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay).
Trên sân ga Phủ Lạng Thương, khoảng năm 1921-1935. Năm 1962, thị xã Phủ Lạng Thương được đổi tên thành thị xã Bắc Giang, tỉnh lỵ của tỉnh Hà Bắc (gồm cả hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay).

Trên sân ga Phủ Lạng Thương, khoảng năm 1921-1935. Năm 1962, thị xã Phủ Lạng Thương được đổi tên thành thị xã Bắc Giang, tỉnh lỵ của tỉnh Hà Bắc (gồm cả hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay).

Bản đồ tỉnh Bắc Giang năm 1910. Thị xã Phủ Lạng Thương nằm ở góc dưới bên trái.
Bản đồ tỉnh Bắc Giang năm 1910. Thị xã Phủ Lạng Thương nằm ở góc dưới bên trái.

Bản đồ tỉnh Bắc Giang năm 1910. Thị xã Phủ Lạng Thương nằm ở góc dưới bên trái.

Xem thêm vẻ đẹp về Bắc Giang ngày nay: https://nhadepbacgiang.com/tong-hop-ve-dep-ve-thanh-pho-bac-giang-2358.html

Kts. Soát
Chat ngay