Công trình với những kiến trúc đặc trưng nhất tại Bắc Giang

Công trình với những kiến trúc đặc trưng nhất tại Bắc Giang. Đến với Bắc Giang, bạn không những tìm được vẻ đẹp của thiên nhiên hay vẻ đẹp của các làng nghề truyền thống mà còn có thể tìm thấy vẻ đẹp tâm linh với nhiều ngôi đình, chùa, đền cổ được gìn giữ tới ngày nay. Những công trình có kiến trúc đặc trưng mà không phải nơi đâu cũng có.

  1. Huyện Lục Ngạn
 

 

STT

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Đền thờ Thân Cảnh Phúc

Di tích lịch sử

Thượng tướng quân Thân Cảnh Phúc Xã Hồng Giang
2 Chùa Am Vãi

Di tích lịch sử

Thờ Phật Xã Nam Dương

  1. Huyện Lục Nam
 

 

STT

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Thắng cảnh Suối Mỡ

Di tích thắng cảnh

  Xã Nghĩa Phương
2 Đền Suối Mỡ

Di tích thắng cảnh

– Thánh Mẫu Thượng Ngàn

– Quế Hoa công chúa

Xã Nghĩa Phương
3 Đình Thượng Lâm

Di tích lịch sử và Kiến trúc – Nghệ thuật

Hai bố con Trần Cảo – Trần Cung Xã Thanh Lâm
4 Đền Thượng Lâm

Di tích lịch sử và Kiến trúc – Nghệ thuật

Hai bố con Trần Cảo – Trần Cung Xã Thanh Lâm
5 Chùa Thượng Lâm

Di tích lịch sử và Kiến trúc – Nghệ thuật

Thờ Phật Xã Thanh Lâm
6 Đình Đông Thịnh

Di tích nghệ thuật

– Thánh Cao Sơn – Quý Minh

– Các công chúa Nhà Lý

– Thân Cảnh Phú

Xã Tam Dị
7 Đình Đan Hội

Di tích nghệ thuật

– Thánh Cao Sơn – Quý Minh

– Hai Nương Phu nhân tiết nghĩa nàng

– Cây thông đại thần

Xã Đan Hội
8 Đình làng Thân

Di tích lịch sử và Kiến trúc  – Nghệ thuật

– Thánh Cao Sơn – Quý Minh

– Các công chúa Nhà Lý

Thị trấn Đồi Ngô
9 Chùa Phương Lạn

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật

Thờ Phật Xã Phượng Sơn
10 Chùa Khám Lạng

Di tích nghệ thuật

Hưng đạo Đại Vương Xã Khám Lạng
11 Đình Bảo Lộc

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật

– Linh Thông Trinh phúc đại thần

– Trần Cảo – Trần Cung (Hai thủ lĩnh nông dân ở đầu thế kỷ XVII)

Xã Bảo Sơn
12 Đình Hà Mỹ

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật

Thánh Cao Sơn – Quý Minh Xã Chu Điện
13 Chùa Bảo An

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật

Thờ Phật Xã Cương Sơn
14 Đình Phương Lạn

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật

– Thánh Cao Sơn – Quý Minh

– Minh Giang đô thống

Xã Phương Sơn
15 Đình Đại Từ

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật

– Đô Thống Đại Vương

– Chiêu Ứng Đại Vương

– Minh Giang đô thống

Xã Bảo Đài

  1. Huyện Lạng Giang
 

 

STT

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Đình Phù Lão

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

– Cao Sơn

– Quý Minh

– Đào Đức Độ

– Ngụy Qúy Thư

Xã Đào Mỹ
2 Chùa Quang Phúc

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Xã Tiên Lục
3 Đền Tiên Lục

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn – Quý Minh Xã Tiên Lục
4 Đình Thuận Hòa

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn – Quý Minh Xã Tiên Lục
5 Cây cổ thụ Dã Hương

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

  Xã Tiên Lục
6 Mộ Phạm Văn Liêu

Di tích lịch sử

– Phạm Văn Liêu

– Công chúa Lê Thị Ngọc Khanh

– Phò mã Phạm Đức Hòa

Xã Xuân Hương
7 Đền thờ Phạm Văn Liêu

Di tích lịch sử

– Phạm Văn Liêu

– Công chúa Lê Thị Ngọc Khanh

– Phò mã Phạm Đức Hòa

Xã Xuân Hương
8 Đình Chu Nguyên

Di tích lịch sử và nghệ thuật

– Trần Cảo

– Trần Cung

Thị trấn Vôi
9 Đền Chu Nguyên

Di tích lịch sử và nghệ thuật

– Trần Cảo

– Trần Cung

Thị trấn Vôi
10 Chùa Chu Nguyên

Di tích lịch sử và nghệ thuật

Thờ Phật Thị trấn Vôi
11 Đình Sơn

Di tích lịch sử

– Bảo Nương

– Ngọc Nương

Xã Mỹ Hà
12 Chùa An Hà

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Xã An Hà
13 Đền Thờ Đặng Thế Công

Di tích lịch sử

Đặng Chân Tính cùng hai con Đặng Thế Công và Đặng Thế Lộc Xã Tân Thịnh
14 Chùa Quang Minh

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Xã Nghĩa Hòa
15 Đình Mỹ Lộc

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn – Quý Minh Xã Mỹ Hà
16 Đình Mỹ Hòa

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn Đại vương Xã Nghĩa Hòa
17 Đình Am

Di tích kiến trúc nghệ thuật

 

Ngọc Khanh công chúa Xã Xuân Hương

  1. Huyện Yên Dũng
 

 

STT

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Chùa Đức La

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh

– Thờ Phật

– Tam tổ Trúc Lâm

Xã Trí Yên
2 Địa điểm Lưu niệm Bác Hồ

Di tích lịch sử

Bác Hồ Xã Tân An
3 Từ Vũ thôn Bùi Bến

Di tích nghệ thuật

– Nguyễn Tướng Công

– Ngạn Trung Hầu và cha mẹ của ông

Xã Yên Lư

  1. Thành phố Bắc Giang
 

 

STT

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Khán Đài B (A cũ) sân Vận động Bắc Giang

Di tích lịch sử

Kỷ niệm Bác Hồ nói chuyện với nhân dân Hà Bắc Phường Ngô Quyền
2 Đền thờ và mộ Lều Văn Minh

Di tích lịch sử

Lều Văn Minh Phường Thọ Xương
3 Chùa làng Thành

Di tích nghệ thuật

– Thờ Phật

– Thờ Mẫu

Xã Xương Giang
4 Nghè Dĩnh Kế

Di tích lịch sử

– Đức Thánh Cao Sơn – Quý Minh

– Các vị tiên hiền đỗ khoa bảng của 2 huyện Phượng Nhỡn và Bảo lộc xưa

 

Xã Dĩnh Kế
5 Chùa Đống Nghiêm (Chùa Kế)

Di tích nghệ thuật

– Thờ Phật Xã Dĩnh Kế
6 Đình Vĩnh Ninh

Di tích nghệ thuật

Thánh Cao Sơn – Quý Minh đại vương Phường Hoàng Văn Thụ
7 Đình làng Thành

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Thánh Cao Sơn – Quý Minh đại vương Xã Xương Giang
8 Chùa làng Vẽ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Phường Thọ Xương
9 Đình làng Vẽ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Thánh Cao Sơn – Quý Minh đại vương Phường Thọ Xương
10 Địa điểm chiến thắng Xương Giang tại Thành Xương Giang

Di tích lịch sử

Kỷ niệm chiến thắng Xương Giang Xã Xương Giang
11 Sinh từ Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc

Di tích lịch sử

Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc Xã Tân Mỹ
12 Đền thờ Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc

Di tích lịch sử

Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc Xã Tân Mỹ
13 Phần mộ Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc

Di tích lịch sử

Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc Xã Tân Mỹ
14 Đền Ngọc Lâm

Di tích lịch sử

Thánh Thiên công chúa Xã Tân Mỹ

  1. Huyện Việt Yên
 

 

STT

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Đình Đông

Di tích lịch sử

Hoàng Hoa Thám Xã Bích Sơn

  1. Huyện Hiệp Hòa
 

 

Stt

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Lăng đá Đinh Hương

Di tích lịch sử  và danh lam thắng cảnh

La Đoan Trực Xã Đức Thắng
2 Lăng đá họ Ngọ (Ninh Quang từ)

Di tích lịch sử  và danh lam thắng cảnh

Ngọ Công Quế Xã Thái Sơn
3 Lăng đá Bầu

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh

Ngô Tướng Công Xã Xuân Cẩm
4 Đình Lỗ Hạnh

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn

Phượng Dung công chúa

Xã Đông Lỗ
5 Lăng họ Trần

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Hai vợ chồng vị quận công Trần Đình Ngọc và Quận công Trần Đình Miên Xã Lương Phong
6 Đình Hương Câu

Di tích kiến trúc nghệ thuật

 

Đương Giang đô thống Xã Hương Lâm
7 Đền Y Sơn

Di tích nghệ thuật

Hùng Linh Công Xã Hòa Sơn
8 Đình Xuân Biều

Di tích lịch sử ATK2

  Xã Xuân Biều
9 Đình Vân Xuyên

Di tích lịch sử ATK2

– Cao Sơn – Quý Minh

– Tam Giang

Xã Hoàng Vân
10 Nhà ông Ngô Văn Thấu

Di tích lịch sử ATK2

  Xã Hoàng Vân
11 Nhà ông Ngô Văn Đông

Di tích lịch sử ATK2

  Xã Hoàng Vân
12 Đền Soi

Di tích lịch sử ATK 2

Tam Giang Xã Hoàng Vân
13 Đình Trâu Lỗ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Vua Ông, Vua Bà,

Tam Giang

Xã Mai Đình
14 Đền Trâu Lỗ

Di tích nghệ thuật

Vua Ông, Vua Bà,

Tam Giang

Xã Mai Đình
15 Đình chợ Vân

Di tích lịch sử ATK 2

  Xã Hoàng An
16 Nhà ông Nguyễn Văn Chế

Di tích lịch sử ATK 2

  Xã Hoàng Vân
17 Đình Nguyễn

Di tích kiến trúc nghệ thuật

  Xã Mai Đình
18 Đình Đông Trước

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn; Quý Minh; bạch tượng; Bản cảnh thành Hoàng Xã Mai Đình

  1. Huyện Tân Yên
 

 

STT

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Đình Nội

Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật

Cao Sơn, Quý Minh, Tam Giang Xã Việt Lập
2 Chùa Nam Thiên (chùa Phố)

Di tịch lịch sử

Thờ Phật Thị trấn Nhã Nam
3 Đồi Phủ

(Địa điểm: Ao ông Chấn Ký)

Di tích lịch sử

  Xã Nhã Nam
4 Đình Dương Lâm

Di tích lịch sử

Cao Sơn, Quý Minh, Lâm Giang đại vương Xã An Dương
5 Đình Cao Thượng

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn, Quý Minh Xã Cao Thượng
6 Đình Hả

Di tích lịch sử

Cao Sơn, Quý Minh Xã Tân Trung
7 Đình làng Chuông

Di tích lịch sử

Cao Sơn, Quý Minh Thị trấn Nhã Nam
8 Nghĩa địa Pháp

Di tích lịch sử

  Xã Nhã Nam
9 Đền thờ Cả Trọng (Đền Gốc Dẻ)

Di tích lịch sử

Cả Trọng Xã Nhã Nam
10 Đền Gốc Khế

Di tích lịch sử

  Xã Nhã Nam
11 Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám

Di tích lịch sử

Hoàng Hoa Thám

Cao Sơn, Quý Minh

Thờ Phật

Xã Ngọc Châu
12 Đình Vồng

Di tích lịch sử

Cao Sơn, Quý Minh Xã Song Vân
13 Chùa Vồng

Di tích lịch sử

Thờ Phật Xã Song Vân

  1. Huyện Yên Thế
 

 

STT

 

 

 

 

Tên di tích

 

 

 

 

Đối tượng thờ

 

 

 

 

Địa điểm

 

 

1 Đồn Phồn Xương

Di tích lịch sử

Lưu niệm cách mạng Thị trấn Cầu Gồ
2 Đồn Hom

Di tích lịch sử

Lưu niệm cách mạng Xã Tam Hiệp
3 Đồn Hố Chuối

Di tích lịch sử

Lưu niệm cách mạng Xã Phồn Xương
4 Chùa Lèo

Di tích lịch sử

Thờ Phật Xã Phồn Xương
5 Đền Cầu Khoai

Di tích lịch sử

Đàm Dung Hoa

Đàm Quế Hoa

Xã Tam Hiệp
6 Đền Thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm (Động Thiên Thai)

Di tích lịch sử

Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm Xã Hồng Kỳ
7 Đình Dĩnh Thép

Di tích lịch sử

Cao Sơn, Quý Minh,

Lâm Giang đô thống

Phối thờ Hoàng Hoa Thám

Xã Tân Hiệp
8 ChùaThông

Di tích lịch sử

Thờ Phật Xã Đồng Lạc
9 Đền Thề

Di tích lịch sử

  Thị trấn Cầu Gồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay