Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

(BGĐT)- HĐND huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2020.

Huyện Lục Nam điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp, tăng diện tích đất phi nông nghiệp để thúc đẩy phát triển KT-XH. Trong ảnh: Một góc Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên Hưng (Lục Nam).

Cụ thể, diện tích, cơ cấu đất của huyện đến năm 2020 là 60.860,94ha. Trong đó, đất nông nghiệp: 51.147,38ha, giảm so với hiện trạng 2.027,37ha; đất phi nông nghiệp: 9.428,02ha, tăng so với hiện trạng 2.070,9ha; đất chưa sử dụng: 285,53ha, giảm so với hiện trạng 43,54ha; đất đô thị: 1.469,46ha, tăng so với hiện trạng 844,83ha.

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.193,61ha, trong đó đất trồng lúa 768,02ha; diện tích chuyển đổi cơ cấu nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp: 500,91ha; diện tích chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở: 6,31ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 43,52ha. Trong đó, đưa vào đất nông nghiệp 25,93ha; đưa vào đất phi nông nghiệp 17,91ha.

Hiện nay, UBND huyện Lục Nam đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay