Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang

Ngày 20/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500).

Góc quy hoạch dự án Khu đô thị mới  thị trấn Vôi (Ảnh minh họa). BGP/Nguyễn Miền.

Nguyên nhân điều chỉnh quy hoạch do Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT295 (đoạn Vôi – Bến Tuần) đang triển khai thi công, chỉ giới ĐT295 đoạn qua Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi có sự chồng lấn từ 3,5m – 8,3m vào diện tích Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi. Do đó, việc điều chỉnh nhằm thống nhất ranh giới các dự án đã được phê duyệt phù hợp theo thực tế, làm cơ sở quản lý xây dựng Khu đô thị theo quy hoạch.

Nội dung điều chỉnh bao gồm, điều chỉnh ranh giới quy hoạch trùng với chỉ giới ĐT295 (đoạn quy hoạch Khu đô thị mới), quy mô diện tích quy hoạch giảm từ 79,46 ha xuống còn 79,06 ha. Trong đó, điều chỉnh giảm diện tích và chia lô đất ở; giảm diện tích đất Sân vận động và lô đất thương mại, dịch vụ (ký hiệu TM-1); tăng diện tích đất thương mại, dịch vụ (ký hiệu TM-2; TM-3); điều chỉnh dịch chuyển tuyến đường nội bộ trong Khu đô thị và các tuyến điện hạ thế, trung thế, ống cấp thoát nước dọc theo ĐT295 cho phù hợp với ranh giới điều chỉnh. Các nội dung khác được thực hiện theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND huyện Lạng Giang, Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả, chất lượng Dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay