Khái niệm và căn bản nguyên lý về “bát trạch phi cung”

Khái niệm và căn bản nguyên lý về “bát trạch phi cung” . Khởi nguồn về căn bản Bát Trạch Phi Cung theo hiện nay, tôi sẽ sơ lược về cách hình thành của Bát Trạch Phi Cung, và tại sao có 8 cung nguyên lý,,,

Sinh Khí, Phúc Đức, Diên Niên, Phục Vị…

Ngũ Quỷ, Họa Hại, Lục Sát, Tuyệt Mệnh…

Mặc định của Bát Trạch Phi Cung là:…

CHÁNH BẮC+KHÃM:( Họa Hại ),,,NHÂM, TÝ , QUÝ

ĐÔNG BẮC+CẤN:( Diên Nên )…SỬU, CẤN, DẦN

CHÁNH ĐÔNG+CHẤN:(Tuyệt Mệnh)…GIÁP, MÃO, ẤT

ĐÔNG NAM+TỐN:( Lục Sát)…THÌN, TỐN , TỊ

CHÁNH NAM+LY:( Ngũ Quỷ)…BÍNH, NGỌ , ĐINH

TÂY NAM+KHÔN:( Thiên Y )…MÙI, KHÔN , THÂN

CHÁNH TÂY+ĐOÀI:( Phục Vị)…CANH , DẬU , THÂN

TÂY BẮC+CÀN:( Sinh Khí )… TUẤT, CÀN , HỢI

Nguyên lý hình thành bát trạch, dựa vào, Thái Dương+Thái Âm, bát thuần càn, bát thuần khôn.

Theo tôi suy ngẫm là thế , nhưng cái hình thành Bát Trạch tôi thấy nguyên lý sai trái đạo của Càn Khôn rất nhiều.

Đó là dựa nguyên lý Hậu Thiên Bát Quái, nhưng tiền nhân quên 1 điều, bỏ cái nguyên lý bản thể Tiên Thiên tạo ra ÂM DƯƠNG, quy luật này luôn vận hành luân hồi không thay đổi, đó là quy luật Thiên Thời ( Suy, Thịnh, Vượng, Nguy ) 4 thời 8 vận, đây là triết lý của tôi thêm vào.

Niếu xét về tính chất Của Âm Dương của Hậu Thiên Bát .

PHÍA BẮC HỌA HẠI, chủ về Thái âm cực , tiểu nhân cực, lý là sự tàn phá, sự xấu lộng hành, thời tiểu nhân đắc thời, nguyên lý cũng đúng…

Xét về quái,tượng,,, họa hại ở phía bắc là sai, nguyên lý của bản thể Tiên Thiên là tử khí, tuyệt mệnh thì sẽ đúng ( Tiềm long vật Dụng ) Rồng chết, rồng sắp tái sinh, cũng như mặt trời đã vận hành tới giờ tý, mùa đông cực lạnh….Tất cả vạn vật chỉ còn 1 phần dương, Đất, nước, lá, dương khí điều tuyệt mệnh.

PHÍA ĐÔNG TUYỆT MỆNH…Xét về nguyên lý Âm Dương, thời điểm này, dương khí tăng 3 phần, mặt trời giờ mão, dương thịnh, thì sao gọi là Tuyệt Mệnh, trái đạo, sai..

Xét về quái, tượng… Thời điểm của bát thuần càn sinh khí, sanh ra quẻ ly, phía nam dc sinh khí, mộc sinh hỏa…Thì sao gọi là tuyệt mệnh ??? Sai

PHÍA NAM NGŨ QUỶ…Xét về Âm Dương, nguyên lý là Dương cực, Âm suy cùng, vạn vật trường sanh, âm tiêu diệt, Vượng thì sắp suy, cho nên gọi là Thời Nguy.

Xét về Quái và tượng,,,Thời điểm này là Càn, thành Bát Thuần Càn, Vượng mọi sự, cố định, đã hoàn thiện, đã chắc vững, đã thành danh, đã có tiếng…Danh vọng, quyền chức đã đạt, giống như lúc này đã thành Vua…Thì sao gọi là Ngũ Quỷ ??? Sai

PHÍA TÂY PHỤC VỊ…Xét về Âm Dương, Dương khí lúc này ở phía tây là Dương suy, Âm thịnh, mặt trời về tây,sanh ra hơi khí nóng, đó là giáp với sao KIM , nên có Khí tượng nóng ở phía tây hiện nay, thời điểm này nước bốc hơi sanh ra thủy…Đây là điểm giáp , ko phải điểm cận vĩ độ của sao Kim.

Xét về quái và tượng …Thời điểm này là Càn kiền, suy sanh ra Khãm ở Phương Tây, đây là thời NGUY HỌA của CÀN…Rồng mắc mưa…THÌ SAO GỌI LÀ PHỤC VỊ ??? SAI…

Khái niệm và căn bản nguyên lý về "bát trạch phi cung"
Khái niệm và căn bản nguyên lý về “bát trạch phi cung”

Tôi chỉ sơ lược vài nguyên lý của sự hình thành Bát Quái Trạch, và căn bản nguyên lý Hậu Thiên Bát Quái, khi áp dụng, chia cung, chia phi, chia trạch, định hướng, là hoàn toàn trái nguyên lý, trái đạo…

Khi phối mệnh, phối cung vs trạch hướng, thì làm gì có cái nguyên lý đúng ???

Về vấn đề Đông Tây Tứ Trạch, thì không có định luật và nguyên lý nào phải hợp 4 hướng của 1 phần Dương, và 1 phần Âm, đây là 1 sự hoang đường mơ hồ cần căn nhắc những việc áp dụng Đông Tây Tứ Trạch..Nguyên lý thì tôi không diễn giải.

Những yếu tố trên, tôi cũng chưa đề cập tới 24 sơn hướng, và 24 vòng phúc đức, nó còn hoang đường u mụi cho những đọc giả nữa.

Cho nên huyền học ở VN hiện nay, Bát Trạch vẫn chưa được tinh thông…

Theo thuyết của tôi về Bát trạch, thì có 3 yếu tố.

Nhân sinh hướng, trạch hướng, thiên hướng, 3 yếu tố này khác nhau hoàn toàn, vấn đề này tôi sẽ chia sẽ diễn giải sau…

Sau đây bài viết tôi chia sẽ cho đọc giả để nhận định được về việc dựa theo nhân sinh hướng và phối trạch là hoàn toàn không nên áp dụng của Hậu Thiên Bát Quái.

Nguồn: DươNg ChấN QuâN

Kts. Soát
Chat ngay