Lục Nam: 4 cụm công nghiệp đã được lấp đầy đơn vị sản xuất

(BGĐT)- Theo quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, trên địa bàn huyện Lục Nam có quy hoạch 11 cụm công nghiệp.

Cụm công nghiệp Vũ Xá, xã Vũ Xá (Lục Nam) đang được doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Kết quả đến nay, có 4 cụm công nghiệp đã được thành lập và lấp đầy đơn vị sản xuất. Cụ thể, Cụm công nghiệp Đồi Ngô (thị trấn Đồi Ngô), diện tích 9,1 ha, ngành nghề chủ yếu là may mặc, bông y tế; Cụm công nghiệp Già Khê (xã Tiên Hưng), diện tích 32 ha, ngành nghề chủ yếu bao bì nhựa, sản xuất giấy; Cụm công nghiệp Lan Sơn (xã Lan Mẫu, Yên Sơn), diện tích 70ha, ngành nghề chính sản xuất nhựa, bao bì; Cụm công nghiệp Vũ Xá (xã Vũ Xá), diện tích 75ha, ngành nghề sản xuất điện năng.

Hiện tại, huyện Lục Nam còn 7 cụm công nghiệp trong quy hoạch nhưng chưa được hoạt động. Trong đó, các cụm công nghiệp đã có dự án đầu tư gồm: Cụm công nghiệp Nghĩa Phương, Bảo Sơn và Tiên Hưng (Tiên Hưng-Khám Lạng); các cụm công nghiệp chưa có dự án đầu tư gồm: Lan Sơn 2 (Lan Mẫu), Mai Sưu và Yên Sơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay