Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỏ Trạng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỏ Trạng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000.

Theo quy hoạch, thị trấn Mỏ Trạng có diện tích 287,19 ha, nằm ở phía Tây Bắc, tỉnh Bắc Giang, thuộc địa giới hành chính của xã Tam Tiến, huyện Yên Thế. Ranh giới quy hoạch được giới hạn, phía Bắc giáp 02 xã Tam Tiến và Đồng Vương, phía Nam giáp xã Tam Hiệp, phía Đông giáp xã Đồng Vương, phía Tây giáp bản Núi Lim và bản Diễn, xã Tam Tiến.

Thị trấn Mỏ Trạng có tính chất là trung tâm kinh tế – xã hội, thương mại dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và tiểu thủ công nghiệp của tiểu vùng phía Bắc, huyện Yên Thế.
Những hạng mục chính cần ưu tiên đầu tư xây dựng bao gồm: Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp thoát nước, cấp điện cho các khu vực xây dựng mới; xây dựng các công trình công cộng, công viên, vườn hoa trong khu dân cư.

Các tổ chức, cá nhân có thể xem và tải thông tin quy hoạch tại đây hoặc mục Văn bản chính sách/Cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng để làm cơ sở thực hiện theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay