Tự mình độ cho mình chứ đừng chờ đợi hái quả

Tự mình độ cho mình chứ đừng chờ đợi hái quả.

Chỉ cần nhìn vào 2 sao trong tử vi là có thể tự mình thay đổi số phận nếu “xấu”. Đây là một cặp phạm trù “Nhân – Quả” hay hàng bậc nhất của phái Thiên Lương.

– Thiên Thọ là: gieo “Nhân”

– Thiên Tài là: nhận “Quả”

Ngắm cặp sao này ở đâu trên lá số là để biết mình phải gieo “Nhân” ở chỗ nào thì sẽ nhận được “Quả” tốt từ chỗ đó. Để tự sửa đổi bản thân “xu cát tị hung”.

Thấy sao Thiên thọ ở cung nào thì nên hành xử đắc nhân tâm ở chủ đề đó thì nhìn sang sao Thiên tài là biết rằng chủ đề ở sao Thiên Tài này có thể có bất ổn sẽ được giải tỏa.

Tự mình độ cho mình chứ đừng chờ đợi hái quả
Tự mình độ cho mình chứ đừng chờ đợi hái quả

Ví dụ Thiên Thọ ở cung Phụ Mẫu, Thiên Tài ở cung Quan Lộc là ngầm báo ông này muốn quan vận, công việc hanh thông thì chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ cẩn thận thì sẽ tốt. Nếu ông này tham lam, coi khinh, bất hiếu với bố mẹ sẽ có ngày gặp họa trong sự nghiệp. Ví dụ một lá số mà Thiên Thọ ở cung Phụ Mẫu, Thiên Tài ở cung Điền:

Như vậy Thiên thọ nằm ở cung Phụ Mẫu thì đương số phải xem xét việc làm của mình ở cung Phụ Mẫu được tốt thì Thiên Tài mới có khả năng giúp mình giải họa và tốt đẹp ở cung Điền Trạch. Làm việc tốt ở đây là chăm sóc, hiếu thảo và kính trọng đối với bố mẹ. Hai sao Tài và Thọ là hai sao cho biết về thế nhân quả ngay trong cuộc đời này để mỗi người sửa số mệnh của mình. Cái nghiệp là do chính mình tạo ra.Do đó, cuối cùng là tự mình là độ cho mình.

Nguyễn Hưng

Kts. Soát
Chat ngay