Việt Yên: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Đến nay, huyện Việt Yên (Bắc Giang) còn 03/17 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là các xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Vân Hà. Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2018, huyện Việt Yên đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ XDNTM,

Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình XDNTM chưa hoàn thành (Ảnh minh họa) BGP/An Nhiên

Cụ thể, xã Minh Đức đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 5 (Trường học) và tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa).

Xã Nghĩa Trung đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 7 (Chợ nông thôn), tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất), tiêu chí số 17 (Môi trường).

Xã Vân Hà đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm).

Hiện nay, huyện Việt Yên đang chỉ đạo các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình XDNTM để hoàn thành các tiêu chí còn lại đảm bảo các xã về đích theo kế hoạch./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay