BẮC GIANG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh – Mai Đình

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 793/TTg-KTN ngày 17/5/2016 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh – Mai Đình, tỉnh Bắc Giang, ngày 20/5/2016, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ với Dự án “Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh – Mai Đình” tại 03 xã: Châu Minh, Mai Đình và Hương Lâm thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh – Mai Đình với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí của một KCN hiện đại theo quy định của Chính phủ, xây dựng và kinh doanh nhà xưởng cho thuê.

Bản vẽ quy hoạch KCN Châu Minh – Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Quy mô của Dự án khoảng 207,45 ha với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.933 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm. Dự án được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 có quy mô khoảng 100 ha được triển khai từ quý II/2016 đến quý IV/2018; giai đoạn 2 có quy mô 50 ha được thực hiện từ quý I/2019 đến quý IV/2020; giai đoạn 3 có quy mô 57,45 ha được triển khai từ quý I/2021 đến quý IV/2023.

Chủ đầu tư KCN được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước và các biện pháp hỗ trợ đầu tư của tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án di dân tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tổ chức triển khai và quản lý đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN theo đúng tiến độ và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; thực hiện tốt các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường sống của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự,…

Việc đầu tư xây dựng KCN Châu Minh – Mai Đình sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt chương trình công nghiệp hoá, nông thôn mới của huyện Hiệp Hòa nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung; góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp cũng như lao động công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp và lao động nông nghiệp đối với khu vực có giá trị sản xuất nông nghiệp thấp; đồng thời giải quyết tốt vấn đề việc làm cho lao động địa phương và các vùng lân cận; tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân vùng Dự án. Bên cạnh đó, Dự án sẽ tạo ra mặt bằng sạch, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thuận lợi và thông thoáng để mở ra nhiều tiềm năng để thu hút vốn và công nghệ của các nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay