Bắc Giang huy động nguồn lực đầu tư các cụm công nghiệp

Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang Phan Văn Hùng cho biết, tỉnh đang tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở các cụm công nghiệp.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp theo hướng giảm số lượng, tăng quy mô chất lượng, hiệu quả hoạt động; tập trung thu hút đầu tư để lấp đầy các cụm công nghiệp đã được hình thành, triển khai xây dựng hạ tầng cơ sở đồng bộ, gắn phát triển cụm công nghiệp với bảo đảm bảo vệ môi trường.

Tỉnh phát triển một số cụm công nghiệp như Nham Sơn, Yên Lư (huyện Yên Dũng); Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa); Tân – Quang Thịnh, Hương Sơn (huyện Lạng Giang)… thành nhóm các cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng, hình thành khu sản xuất công nghiệp tập trung quy mô lớn, bền vững.

Một xưởng may trong Khu Công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang-khu công nghiệp đang thu hút đầu tư của 90 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Tỉnh kết hợp chặt chẽ việc phát triển cụm công nghiệp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp nông thôn; đồng bộ hóa phát triển hạ tầng kinh tế xã hội trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, Bắc Giang tập trung thực hiện tốt các giải pháp về giải phóng mặt bằng; cơ chế, chính sách; huy động nguồn vốn; quản lý nhà nước để đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn, thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và đóng góp cho ngân sách.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 100% các cụm công nghiệp trên địa bàn có hệ thống xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ, đường gom đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đối với cụm công nghiệp; hệ thống thông tin liên lạc, điện sẵn sàng đáp ứng ngay nhu cầu, tiến độ đầu tư của các nhà đầu tư.

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020, Bắc Giang sẽ thành lập và mở rộng 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.318 ha.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 36 cụm công nghiệp với diện tích 1.060,5 ha; trong số này đã có 26 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, số còn lại đang trong quá trình đầu tư. Toàn tỉnh hiện đã có 226 dự án đăng ký đầu tư sản xuất trong các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 43.167 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang đã thu hút trên 46.870 lao động (chủ yếu là lao động nông thôn địa phương) vào làm việc, với tiền lương đạt từ 4 – 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp ở Bắc Giang chủ yếu là chế biến nông lâm sản, dệt may, sản xuất sản phẩm nhựa, sản xuất bao bì, điện tử…

Năm 2016, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp gần 200 tỷ đồng trong tổng thu ngân sách địa phương.

Đến nay, từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và của doanh nghiệp, Bắc Giang đã đầu tư trên 1.150 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; trong đó 3 cụm công nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng đường giao thông nội bộ, đường gom;

8 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 14 cụm công nghiệp giao cho doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải; 10 cụm công nghiệp đã lấp đầy diện tích…./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay