Chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Châu Minh – Mai Đình tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Chủ trương xây dựng đầu tư dự án KCN Châu Minh – Mai Đình vừa
được Thủ tướng phê duyệt. Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ sẽ là chủ đầu tư của dự án. Theo quy hoạch, dự án KCN Châu Minh – Mai Đình có diện tích 207,45 ha, được xây dựng tại các xã: Châu Minh, Mai Đình và Hương Lâm thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.933 tỷ đồng.

Thời hạn triển khai dự án là 50 năm, gồm 3 giai đoạn. Trong đó: giai đoạn 1 có quy mô 100 ha, thời gian thực hiện từ quý II/2016 – quý IV/2018; giai đoạn 2 có quy mô 50 ha, thời gian thực hiện từ quý I/2019 – quý IV/2020; giai đoạn 3 có quy mô 57,45 ha, thời gian thực hiện từ quý I/2021 đến quý IV/2023.

Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụ thể trong đó phải chú trọng đến vấn đề giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất cũng như các giải pháp liên quan đến đời sống của người lao động trong KCN; đồng thời lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay