Tân Yên: Hơn 84 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2016

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2016, tổng kinh phí đầu tư cho XDNTM trên địa bàn huyện Tân Yên (Bắc Giang) hơn 84 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ 16,6 tỷ đồng, ngân sách huyện đầu tư 8 tỷ đồng, ngân sách xã 26,4 tỷ đồng và vốn nhân dân đóng góp 32,7 tỷ đồng.

Nhân dân xã Lam Cốt tích cực đóng góp tiền của, ngày công cứng hóa đường giao thông nông thôn.
Ảnh: Kim Anh.

Từ nguồn vốn hỗ trợ, các xã Quế Nham, Phúc Hòa, Việt Lập, Đại Hóa, Nhã Nam và Phúc Sơn đã đầu tư và tích cực huy động nội lực cho XDNTM. Cùng với đó, các xã còn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường, xây dựng các công trình phúc lợi. Do đó, đến nay toàn huyện có trên 2.000 hộ hiến đất với diện tích 142.564 m2 đất, trong đó, đất thổ cư 14.756m2, đất nông nghiệp 127.808 m và đất khác 805 m2..

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 2 xã Quế Nham và Phúc Hòa hoàn thành các tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM vừa được UBND tỉnh thẩm định. Các xã còn lại hoàn thành được 16 tiêu chí, đạt bình quân mỗi xã đạt 1 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã hoàn thành trên địa bàn huyện lên 338 tiêu chí./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay