Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế

<font “=””>Để phù hợp với hiện trạng thực tế dân cư và thuận lợi cho việc đấu nối hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Yên Thế, ngày 13/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế (tỷ lệ 1/500).

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo Quyết định sẽ điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất theo hướng tăng quy mô khu dân cư từ 8,62 ha lên 8,87 ha để đấu nối nút giao thông giữa khu dân cư mới với Quốc lộ 17 và đường tỉnh 292. Đồng thời, quy hoạch từ đất công cộng với diện tích 3.553 m² và đất giao thông diện tích 1.055 m² sang quy hoạch đất cơ quan và điều chỉnh quy hoạch từ đất cơ quan với diện tích 3.646 m² sang quy hoạch đất ở. Chuyển diện tích 3.649 m² từ quy hoạch đất ở sang quy hoạch đất bãi đỗ xe và đất cây xanh.

Về hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch giảm vỉa hè mặt cắt từ 6 m xuống 3 m theo hai bên vỉa hè, do hai bên đã có công trình ổn định là Trường Tiểu học thị trấn Cầu Gồ và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách huyện Yên Thế. Các nội dung khác được giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế tại Quyết định số 773/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 và Hồ sơ đồ án quy hoạch đã được thẩm định.

Dưới đây là Bảng quy hoạch đất trước và sau khi điều chỉnh cục bộ:

STT Loại đất Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh
  Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) Diện tích (m²) Tỷ lệ (%)
1

 

Đất ở cơ quan 7.674 8,9 9.362 10,55
2 Đất ở liền kề (đất ở dân cư mới) 26.628 30,9 29.926 33,74
3 Đất công trình công cộng 12.187 14,1 7.668 8,64
4 Đất công viên cây xanh   0,0 2.039 2,3
5 Đất giao thông 34.978 40,5 38.093 42,95
6 Đất bãi đỗ xe     1.613 1,82
7 Rãnh thoát nước 4.815 5,6    
8 Tổng 86.282 100 88.701 100

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay