Hà Nội mở rộng theo hình ngôi sao vàng 5 cánh

Hà Nội mở rộng theo hình ngôi sao vàng 5 cánh. Lấy Hồ Tây làm tâm điểm – Hồ Tây gần như vuông góc với ngôi sao Phá quân của chòm sao Sư tử (chòm sao Đại hùng tinh) ,nên mọi giặc giã và bão tố khi đến Hà Nội đều tan giã. Chính vì vậy mà UNETCO mới công nhận duy nhất trên thế giới là Hà Nội thành phố vì Hòa bình năm 1999. – Các đỉnh của hình ngôi sao như sau.
– Đỉnh số 1- Khu Bắc Cạn (xây dựng sân bay cấp 2 và sân vận động thể thao).
– Đỉnh số 2- Khu Sán Dìu Quảng Ninh (xây dựng sân bay cấp 2 và sân vận động thể thao ).
– Đỉnh số 3- Khu Thịnh Long (xây dựng sân bay lên thẳng và sân vận động thể thao).
– Đỉnh số 4- Khu Na Mèo Quang sơn Thanh Hóa (xây dựng sân bay cấp 2 và sân vận động thể thao nó cách cánh Đồng Chum Lào khoảng trên dưới 15km.
– Đỉnh số 5- Khu Nghĩa Lộ Yên Bái (xây dựng sân bay cấp 2 và sân vận động thể thao. – Các giao điểm của hình ngôi sao như sau.

Hà Nội mở rộng theo hình ngôi sao vàng 5 cánh
Hà Nội mở rộng theo hình ngôi sao vàng 5 cánh


– Giao điểm số 1- Khu Hồ Núi cốc, đặt tên cửa là Nhân sinh.
– Giao điểm số 2- Khu Bắc Giang, Ải Chi Lăng, đặt tên cửa là Thanh Long.
– Giao điểm số 3- Khu đền Chử Đồng Tử Hải Dương, đặt tên cửa là Thanh minh.
– Giao điểm số 4- Khu động Hương tích chùa Hương, đặt tên cửa là Trường sinh hướng về Trường sơn xương sống Châu Á Thái Bình Dương.
– Giao điểm số 5- Khu Đá Chông Ba vì, đặt tên cửa là Bạch Hổ. (Tên các cửa ô có sự tham gia ý kiến của hội đồng khoa học và phong thuỷ địa lý kinh dịch). Như vậy Hà Nội nắm chọn gần hết địa linh miền Bắc. Địa linh sinh nhân kiệt – Nhân kiệt là nguyên khí của đất nước. Giữ địa linh là giữ nước – 1-Cánh cung khu Yên Tử địa linh Thiền Trúc Yên Tử mà vua Trần Nhân Tông đã lập ra Thiền viện. – 2-Cánh cung khu Thịnh Long nơi thờ 14 các vua Trần và Phát Diện Bù Chu. – 3- Khu Na Mèo là rừng Cúc Phương chùa Hương ,thuỷ điện Hoà Bình. – 4- Khu Nghĩa Lộ nơi thờ các Vua Hùng Mẫu Âu Cơ. – 5 Khu Cao Bằng là thủ đô kháng chiến cũ Tân Trào Thái Nguyên Bắc Cạn. Đó là 5 vùng địa linh quan trọng, còn 5 của ô cũng là 5 huyệt đạo địa linh để phòng vệ và tiêu diệt lũ giặc việc này lịch sử của ta quá rõ.
– Phương án thực hiện như sau.
-1- Giao cho Quân đội đo đạc gặp núi mở núi gặp sông bắc cầu (khi xẻ núi có sự tham gia của hội khoa học và phong thuỷ).
– 2- Giao đất cho dân ở dọc hình ngôi sao phải sau 5-10 năm mới thu phí đất ở. Nhà ở của dân phải theo thiết kế nhà nước. – Giao đất cho liên doanh nghiệp trong và ngoài nước số năm phải do Quốc hội và Bộ Tài chính hạch toán, cũng theo dọc hình ngôi sao.
Trong 10 năm chúng ta sẽ xây dựng xong Thủ đô hình ngôi sao. Khi nhìn từ vũ trụ về Hà Nội mở rộng không kém bắt cứ kỳ quan nào trên thế giới.
Như vậy diện tích Hà Nội tương đối rộng chắc chỉ bằng Maccovar và dân số khoảng trên dưới 20 triệu người. Tổng sản phẩm quốc nội đạt khoảng trên dưới 45% kinh tế quốc dân.
Có thuyết minh bằng giấy tờ và bản đồ miền Bắc.
Hiện giờ khu vực Sán Dìu đã xây dựng sân bay Vân Đồn và đi vào hoạt động ngày 11/ 7/ 2018. Khu Bắc Cạn có có dự án làm đường Bắc Sơn tới Hồ Ba Bể đang có dự án lập hồ sơ di sản quốc gia quốc tế. Và có khả năng tiếp là khu Nghĩa Lộ đang có dự án xây dựng sân bay Sa pa Lào Cai nhưng do khí hậu thời tiết có nhiều mây mù nên có thể xây dựng ở Nghĩa Lộ…Hoặc khai thác lại sân bay Nghĩa Lộ đã được XD từ thời Pháp thuộc…Khu Na Mèo – Quang Sơn – Thanh Hóa nếu mở thêm đường bay dân sự ở cạnh sân bay Sao Vàng nếu điều kiện cho phép…

Nguyễn Văn Dậu – Nguyên Khê Hải Bối – Đông Anh – TP Hà Nội.
Viết năm 2006…

Kts. Soát
Chat ngay