Hướng nhà hợp thiên địa nhân

  • HỢP THIÊN( Sao trời): Thiên là sự ảnh hưởng của các ngôi sao trong “Cửu Tinh”, sự ảnh hưởng khác nhau và quỹ đạo di chuyển của 9 ngôi sao đó ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và công danh của mỗi con người. Sự di chuyển của 9 ngôi sao đó gọi là “Lường Thiên Xích”, trong đó có sự di chuyển thuận và sự di chuyển nghịch dựa trên số độ của 24 sơn hướng của ngôi nhà. Sự ảnh hưởng của 9 ngôi sao đến các đại vận, tiểu vận, năm, tháng, ngày và giờ đối với những người sống trên ngôi nhà có số độ của từng sơn hướng nhất định. 9 ngôi sao đó bao gồm: Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử. Trong 9 ngôi sao trên thì có Nhất Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch là 3 ngôi sao tốt nhất chủ về quyền lộc và tài lộc; Các Ngôi sao như Nhị Hắc, Tam Bích, Ngũ Hoàng là 3 ngôi sao Hung Hiểm nhất chuyên gây bệnh tật và kiện tụng; Còn lại là các ngôi sao bình thường, không hung hiển cũng không tốt đẹp. Do đó phải lựa chọn và tính toán để đón nhận được các ngôi sao tốt và tránh được sự hung hiểm của các ngôi sao xấu.
Hướng nhà hợp thiên địa nhân
Hướng nhà hợp thiên địa nhân

– HỢP ĐỊA ( Mạch đất): “Địa khí trong phong thủy” – là những dòng năng lượng xấu hay tốt trong lòng đất bốc lên mặt đất. Trong đó có “đất có lộc” và “ đất chết”, do đó phải tìm, tuyển mộ đất tốt,cải tạo đất xấu thành đất tốt. Chỉ cần tìm được Địa khí tốt hay gọi là đất có long mạch tốt thì giá trị mà nó mang lại là vô giá cho con người, nếu sống phải nơi “đất chết” thì tai họa không thể lường trước được. Do vậy Địa khí vô cùng quan trọng trong cuộc sống.

– HỢP NHÂN ( Con người): Là khí của con người thông qua cung mệnh của con người chia thành “Đông tứ mệnh” và “Tây tứ mệnh”. Đông tứ mệnh bao gồm các mệnh: Ly, Khảm, Chấn, Tốn, các mệnh này kết hợp với các hướng Đông, Nam, Bắc, Đông Nam sẽ tạo ra các dòng khí tốt cho con người. Tây tứ mệnh bao gồm: Đoài, Càn, Cấn, Khôn, các mệnh này kết hợp với các hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam sẽ tạo ra các khí tốt cho con người. Nếu ngược lại sẽ trở nên hung hiểm.

Kts. Soát
Chat ngay