Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Sơn

Ngày 07/5/2015, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000).

Một góc thị trấn Thanh Sơn

Theo đó, ranh giới, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp xã Tuấn Mậu; phía Nam giáp xã Thanh Luận; phía Đông giáp xã Thanh Luận; phía Tây giáp xã Tuấn Mậu.

Quy mô, diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khoảng gần 2,1 nghìn ha; trong đó khu vực xây dựng phát triển đô thị là 315,76 ha; đất ngoài khu vực phát triển đô thị khoảng trên 1,7 nghìn ha. Quy mô dân số của thị trấn đến năm 2020 khoảng 8,7 nghìn người, đến năm 2030 khoảng 11,7 nghìn người. Theo quy hoạch, thị trấn Thanh Sơn là khu đô thị với chức năng chính là khu dân cư, thương mại dịch vụ – công nghiệp, văn hóa – thể thao, vui chơi, giải trí cấp đô thị và các công trình công cộng cấp thị trấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay