Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2020

Ngày 04/5/2013  , UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ  đầu (2011-2015) huyện Sơn Động.

 

 

 

 

 

Theo quy hoạch, Sơn Động có 3.941,24 ha đất khu dân cư nông thôn

(Ảnh minh họa)

Theo Quyết định, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Sơn Động như sau: Tổng diện tích đất tự nhiên là 84.664,49 ha, trong đó 68.493,09 ha đất nông nghiệp, chiếm 80,90%; đất phi nông nghiệp 12.029,40 ha, chiếm 14,21%; đất đô thị 2.194,20 ha; đất khu dân cư nông thôn 3.941,24 ha; đất bảo tồn thiên nhiên 10.455,00 ha,  chiếm 12,35%; đất khu du lịch 11.960,00 ha, chiếm 14,13%.

Trong giai đoạn 2011–2020, chuyển mục đích sử dụng 979,36 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; trong đó, kỳ đầu 2011-2015 chuyển 916,32 ha, kỳ cuối 2016-2020

chuyển 63,04 ha.

Quyết định còn nêu cụ thể kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Sơn Động với các chỉ tiêu chủ yếu về diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào

sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay