Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bách Nhẫn, huyện Hiệp Hòa đến năm 2030.

Digital Camera

Theo đó, thị trấn Bách Nhẫn nằm ở phía Tây huyện Hiệp Hòa, phạm vi lập quy hoạch nằm trên 05 đơn vị hành chính, trong đó gồm toàn bộ xã Hùng Sơn và một phần các xã: Mai Trung, Hợp Thịnh, Quang Minh, và Đại Thành.

Ranh giới của thị trấn Bách Nhẫn được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp xã Thái Sơn; phía Nam giáp xã Hợp Thịnh và Mai Trung; phía Đông giáp xã Đức Thắng và Thường Thắng; phía Tây giáp xã Hòa Sơn, Quang Minh và Hợp Thịnh. Tổng diện tích quy hoạch của thị trấn Bách Nhẫn là 531ha.

Theo Quy hoạch, thị trấn Bách Nhẫn sẽ trở thành đô thị dịch vụ thương mại – công nghiệp của tiểu vùng phía Tây huyện Hiệp Hòa; quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 9.000 người, đến năm 2030 khoảng 12.000 người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay