Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên đến năm 2030

Theo đó, tổng diện tích quy hoạch thị trấn Nhã Nam là 558,06 ha, bao gồm toàn bộ thị trấn Nhã Nam và xã Nhã Nam. Ranh giới nghiên cứu quy hoạch được giới hạn gồm: Phía Bắc giáp xã Tân Hiệp và An Thượng (huyện Yên Thế); phía Nam giáp các xã: Liên Sơn, An Dương và Tân Trung; phía Đông giáp xã Tân Trung; phía Tây giáp các xã: Lan Giới, Quang Tiến và An Dương.

Thị trấn Nhã Nam có quy mô dân số khoảng 9.000 người đến năm 2020 và 13.000 người đến năm 2030, có tính chất là trung tâm kinh tế và đầu mối giao thông của tiểu vùng phía Tây Bắc huyện Tân Yên và tiểu vùng phía Nam huyện Yên Thế.

Theo Quyết định, những hạng mục chính cần ưu tiên đầu tư xây dựng bao gồm: Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước, chiếu sáng đường, cấp nước…) các khu dân cư hiện trạng; cải tạo nâng cấp công trình y tế, giáo dục; xây dựng hạ tầng cụm dịch vụ thương mại; xây dựng giai đoạn 1 khu trung tâm hành chính mới của thị trấn; xây dựng chợ thị trấn Nhã Nam; xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao thị trấn giai đoạn 1; xây dựng một số khu dân cư dọc đường tỉnh 398 và 294./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay