Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang

Sáng 04/12/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có buổi kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh; UBND huyện Lạng Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn (người ở giữa, hàng đầu) kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại Tân Thịnh.

Tân Thịnh là một trong 11 xã điểm của cả nước triển khai xây dựng nông thôn mới theo Đề án của Ban Chỉ đạo thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới thành lập theo Quyết định số 205-QĐ/TW ngày 30/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đến nay, Tân Thịnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để sớm đưa xã “về đích” trong năm 2013. Cụ thể, Tân Thịnh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định, một số tiêu chí đã hoàn thành từ khá sớm. Hiện nay, đang phấn đấu hoàn thành hai tiêu chí còn lại là: Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí về môi trường.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đánh giá Tân Thịnh là một trong những xã có nhiều thuận lợi để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới so với các xã trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,  xã điểm Tân Thịnh vẫn còn hạn chế ở một vài yếu tố, nhất là về phương pháp triển khai; các tiêu chí đã đạt được chưa thực sự bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến hết năm 2013, xã Tân Thịnh cần tập trung tối đa để hoàn thiện các tiêu chí còn lại, yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xem xét công nhận xã nông thôn mới đối với Tân Thịnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn yêu cầu xã Tân Thịnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để thực sự trở thành một xã điểm về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay