Sơn Động: Gần 22 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hạ tầng các xã nghèo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm nay, bằng nguồn vốn T.Ư phân bổ, UBND huyện Sơn Động đã bố trí gần 22 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng ở một số xã nghèo.

Ảnh minh họa

Trong đó 12 tỷ đồng chi cho 5 công trình chuyển tiếp sang năm 2017 là cứng hóa đường giao thông nội thôn và liên thôn ở các xã: Yên Định, Long Sơn, Cẩm Đàn, An Lạc, Bồng Am. Hơn 6,3 tỷ đồng khởi công mới 4 tuyến đường giao thông ở xã An Lạc, Long Sơn, Yên Định.

Số kinh phí còn lại để trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành và chuẩn bị đầu tư một số công trình mới. Hiện nay, cơ quan chuyên môn của huyện đang phối hợp với các xã chuẩn bị điều kiện khởi công mới và đôn đốc nhà thầu thực hiện các dự án chuyển tiếp bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay