Sơn Động: Xây dựng 3 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, giảm quá tải cho tuyến trên, yêu cầu đặt ra ở các trạm y tế cơ sở đó là phải có đủ trang thiết bị phương tiện làm việc, đội ngũ cán bộ làm việc phải có trình độ chuyên môn vì thế trong điều kiện còn khó khăn huyện Sơn Động (Bắc Giang) tập trung cao cho sự chỉ đạo dành nguồn kinh phí hỗ trợ cho các trạm y tế đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

Trạm y tế xã An Châu được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã

Xây dựng các Trạm y tế đạt chuẩn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, đến nay toàn huyện có 12/23 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế chiếm 52%, tuy còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng với sự quan tâm đầu tư của các địa phương bước đầu hoạt động của các trạm y tế ở cơ sở đã đáp ứng được công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Với quyết tâm này, năm 2015 huyện Sơn Động sẽ tập trung các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 3 Trạm y tế  xã An Châu, Yên Định và Cẩm Đàn đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, đạt 65% kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay