DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ 3 THỊ TRẤN THẮNG – HUYỆN HIỆP HÒA – TỈNH BẮC GIANG

Hiện thực hóa quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa 2006-2025 đã đ­ược UBND Tỉnh Bắc Giang phê duyệt theo QĐ số 16/QĐ_UBND ngày 17/03/2008: Theo đó khu đô thị khu III, khu trung tâm thương mại dịch vụ và Khu trung tâm hành chính Huyện là 3 trọng tâm xây dựng và phát triển đến năm 2025.

Dự án kiến tạo một khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại, cơ sở hạ tầng thuận tiện, phục vụ tốt đời sống của ng­ười dân Thị trấn Thắng, Xã Đức Thắng và toàn Huyện Hiệp Hoà. Xây dựng một khu nhà ở kiểu mẫu có chất lượng, đạt tiêu chuẩn phù hợp với sự phát triển đô thị của địa phương.

  •    Dự án có tổng quy mô trong ranh giới thiết kế là 22,6148ha.
  •    Quy mô dân số khoảng 3668 người.

Khu Dân cư sẽ là môi trường sống lý tưởng, chất l­ượng cao, gắn kết với khu trung tâm hành chính Huyện, khu trung tâm thư­ơng mại,  nhằm mở rộng khu vực nội thị của Huyện, phát triển th­ương mại, dịch vụ; kết nối đồng bộ hệ thống giao thông của toàn Huyện.

Dự án hoàn thành sẽ hình thành nên một Khu đô thị Thương Mại – Dịch Vụ của thị xã Thắng trong tương lai, cung cấp sản phẩm nhà đất có giá trị và kiểu mẫu của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kts. Soát
Chat ngay